07Handyman

1. Organizator:

Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/07handyman este conceput si administarat de catre Handyman Servicii SRL. Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

2. Locul de desfasurare a concursurilor:

Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina de Facebook 07HANDYMAN.https://www.facebook.com/07handyman

3. Perioada dedesfasurare a concursului:

Concursul se va desfasura pe o perioada de 3 luni, incepand cu data de vineri 18 martie 2016, pana vineri 17 iunie 2016. Castigatorul va fi anuntat in data de 1 iulie 2016.

4. Inscrierea inconcurs:

Pentru a participa la concurs participantii trebuie:

• Sa detina un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume / prenume real;
• Sa fie fani ai paginii de Facebook https://www.facebook.com/07handyman.
• Sa acceseze pagina concursului si sa urmeaze instructiunile descrise pentru a participa, vezi mai jos punctul 6, mecanismul concursului;

Organizatorul isi rezeva dreptul de a sterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta, limbaj neadecvat sau apartenente politice etc. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea inconcurs a ultizatorilor ce nu respecta cerintele concursului. Organizatorul isirezerva dreptul de a elimina de pe pagina interventiile si utilizatorii caregenereaza conversatii neconforme referitoare la concurs, ignorand prevederile prezentului regulament sau avand in mod repetat solicitari in afara prevederilor prezentului regulament.

Prin inscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani si ca poate dovedi ulterior cu acte.

Toti participantii isi dau consimtamantul sa le fie folosite imaginile si descrierile ideilor creative in materiale de marketing de catre compania Handyman Servicii SRL.

Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament.Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

5. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica care are varsta minima implinita de 18 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie, este rezident in Romania. Prin exceptie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

6. Mecanismul concursului:

Timp de 3 luni organizatorul lanseaza provocarea de a utiliza serviciile 07Handyman, in casa, in gradina sau la birou. Participantul trebuie sa utilizeze serviciile Handyman pe perioada concursului, sa dea share paginii de Facebook a organizatorului 07Handyman.

• participantul va utiliza serviciile 07Handyman – orice factura este eligibila indiferent de valoare.
• participantul ne va trimite o fotografie pe adresa concurs@07handyman.ro cu lucrarea executata de catre tehnicienii nostri pe care noi o vom posta pe pagina noastra de Facebook.
• participantul va convinge cat mai multi prieteni sa dea LIKE si SHARE postarii respective.

Organizatorul, va desemna castigatorul concursului participantul care a obtinut cele mai multe LIKE. Daca punctajul va fi egal, departajarea in caz de egalitate se va face dupa numarul de SHARE.

Castigatorul va fi anuntat pe data de 1 iulie si va fi contactat de catre Organizator.

7.Criterii de jurizare:

a. Like post: numarul de prieteni pe care participantul ii va convinge sa ii dea LIKE.
b. Share post: numarul de prieteni pe care participantul ii va convinge sa ii dea SHARE.

8. Premii:

Premiul consta in lucrari de renovare de catre echipa 07Handyman la alegerea participantului, respectand ideile participantului. Valoarea de renovare este de 5000 de lei (manopera). Tarifele utilizate vor fi cele standard. Renovarea va fi realizata doar in Bucuresti.

In cadrul acestui concurs nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

Daca persoana declarata castigatoare nu confirma primirea informatiilor despre castig si nu trimite datele de verificare a identitatii lor, conform indicatiilor organizatorului in momentul afisarii castigatorului in termen de maximum 48 de ore de la data afisarii rezultatului concursului, premiul castigat de persoana in cauza va fi anulat.

9. Protectia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

• Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidatii o folosesc pentru a valida inscrierea in concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limitala: nume/ prenume, varsta, ocupatia, nr de telefon, adresa e-mail, orasul din care provin, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament;

• Stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorului si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.

Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei

10. Litigii:

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiului castigat de catre participant.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmarea actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant laconcurs, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent.

Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea companiei sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii inscrisi in acest concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune.

11. Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe Facebook la sectiunea “NOTE”.

Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina de Facebook. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra invigoare imediat dupa publicarea online.

Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania.

In cazul nerespectarii prezentului regulament/concurs, premiul castigat nu se va acorda.

12. Contact:

Pentru mai multe informatii referitoare la concurs, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/07handyman sau pe adresa de e-mail concurs@07handyman.ro